Resurse Umane

Populația

Localitatea Vârfuri are o populație totală de 1.824 de locuitori și o densitate de 82,68 locuitori/kilometru pătrat, în conformitate cu datele disponibile la Institutul Național de Statistică pe anul 2020.

 

 

Localitate

 

INFORMAȚII GENERALE: SUPRAFAȚĂ/POPULAȚIE/DENSITATE

Suprafață (kmp) Populație (locuitori) Densitate (loc/kmp)
Vârfuri, județul Dâmbovița 22,06 1.824 82,68
Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2020 (conform ultimelor date disponibile)

În cazul indicatorului “populație” a fost menționată populația după domiciliu la 01.01. 2020.

 

La nivelul localității Vârfuri, repartizarea populației pe sexe și pe grupe de vârstă se prezintă în felul următor:

 

 

Grupa de vârstă

SITUAȚIA REPARTIZĂRII POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÎRSTĂ LA NIVELUL COMUNEI VÂRFURI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Total
Persoane % Masculin Feminin
0- 4 ani 69 3,78% 38 31
5- 9 ani 97 5,32% 48 49
10-14 ani 99 5,43% 54 45
15-19 ani 95 5,21% 44 51
20-24 ani 96 5,26% 35 61
25-29 ani 105 5,75% 66 39
30-34 ani 116 6,36% 62 54
35-39 ani 125 6,85% 65 60
40-44 ani 167 9,15% 90 77
45-49 ani 146 8,01% 82 64
50-54 ani 125 6,86% 70 55
55-59 ani 99 5,43% 48 51
60-64 ani 116 6,36% 62 54
65-69 ani 108 5,92% 54 54
70-74 ani 82 4,50% 37 45
75-79 ani 54 2,96% 16 38
80-84 ani 63 3,45% 15 48
85 ani si peste 62 3,40% 24 38
TOTAL 1842 100,00% 883 959
    Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2020 (conform ultimelor date disponibile)

A fost menționată populația după domiciliu la 1 ianuarie 2020.

 

Din totalul locuitorilor cu domiciliul înregistrați la nivel local în anul 2020, 910 (49,89% din total) erau de sex masculin, iar 914 (50,11%) de sex feminin. Distribuția pe sexe la nivelul grupelor de vârstă înregistrează totuși unele variații: bărbații sunt mai numeroși în cazul persoanelor tinere și adulte, pe fondul nașterii mai multor băieți și a ratei mai reduse de migrație la vârstă adultă, în timp ce femeile devin net majoritare după vârsta de 70 de ani, pe fondul speranței de viață mai ridicate.

În ceea ce privește structura populației pe grupe mari de vârstă, la nivelul anului 2020, 14,53% dintre locuitori aveau vârsta între 0 și 14 ani, 58,88% între 15 și 59 de ani, iar 26,59% împliniseră vârstă de 60 de ani.

Structura pe grupe de vârstă indică faptul că ponderea populației în vârstă de muncă 20 – 64 ani reprezenta, în anul 2020, 60,03% din total populație comună, în timp ce ponderea persoanelor cu vârstă de peste 65 de ani era de 20,23%. Fenomenul de îmbătrînire are un trend ascendent, dar populația comunei Vârfuri nu este mai îmbătrânită decât media UE – 27. În 2019, peste o cincime (20,3%) din populația UE-27 avea vârsta de 65 de ani sau mai mult. (Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/ro )

Piramida vârstei locuitorilor are o bază relativ îngustă, mai ales la grupele de sub 25 de ani, ca urmare a reducerii treptate a natalității după 1990. Zona mediană a piramidei, care corespunde populației apte de muncă este foarte bine reprezentată, mai ales în cazul persoanelor de sex masculin cu vârsta de 40-59 de ani, corespunzând ratei ridicate a natalității din perioada comunistă (mai ales din anii 70, așa-numiții ”decreței”). Vârful piramidei este unul relativ larg, mai ales în cazul femeilor trecute de vârsta de 70 de ani.

Așadar, baza demografică a comunei Vârfuri este una precară și anunță o amplificare a fenomenului de îmbătrânire demografică în următorul deceniu, pe fondul ponderii scăzute a populației tinere și a apropierii generației ”decrețeilor” de vârsta de pensionare, pe care o atinge în jurul anului 2030. Această configurație face ca perspectivele cu privire la resursele de muncă din comună să fie negative, numărul tinerilor care ating maturitatea fiind mai redus decât al celor care ajung la vârsta de pensionare.

La nivelul comunei Vârfuri fenomenul de îmbătrânire este îngrijorător. Ca informații reținem că într-o perioadă de 102 ani, între 1810 și 1912, populația a crescut cu 2455 de persoane. Din 1912 până în 1930, înregistrăm o creștere de 632 de persoane. Având în vedere datele statistice, populația comunei a cunoscut o creștere continuă până prin anii 1940-1950, după care a urmat o stagnare până prin 1985, când a început o descreștere accelerată ce se înregistrează și azi.

Contact

Adresa : comuna Varfuri, sat Suvita, nr. 137

Telefon: 0245233102;

Fax: 0245233063;

Info

Comuna Vârfuri este situată în regiunea deluroasă a Munteniei, cuprinsă la întretăierea coordonatelor geografice de 45o15” – latitudine nordică şi 25o30” – longitudine estică, având o altitudine ce variază de la 410 m - Valea Stârcului şi 731 m dealul Fusarul, deasupra nivelului mării şi ocupând o suprafaţă de 25 Km2.

Zone vecine

Se învecinează la est cu comuna Vişineşti prin culmea dealului „Prăvăciorul”, la vest cu satul Diaconeşti – oraş Pucioasa prin muchia dealului Ulmetul, la sud cu comuna Valea-Lungă despărţită prin Valea Stârcului, dealurile Prigorile, Tigerului şi Corboaica, iar la nord cu comuna Bezdead pe culmea dealurilor Cojoiu, Fusaru şi Miercanu.