Agricultura si silvicultura

Agricultura

Agricultura este principala activitate economică din comuna Vârfuri, dar productivitatea sa este redusă din cauza condițiilor existente: cele mai multe ferme sunt mici și foarte mici, terenurile exploatațiilor agricole sunt fărâmițate iar dotările cu echipamente și utilaje sunt insuficiente. Mulți fermieri au sistemele de producție bazate pe o mecanizare învechită, de calitate slabă și clădiri/facilități inadecvate. De asemenea, procesarea produselor agricole are nevoie de investiții pentru crearea de capacități noi, de echipamente și tehnologii modernizate, de fluxuri tehnologice care să permită respectarea noilor standarde comunitare și îmbunătățirea productivității. Principala susținere a dezvoltării activităților agricole este existența fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale accesate până în anul 2020, și, deasemenea, politicilor de susținere a fermelor din zona de munte.

Formele asociative din agricultură sunt puțin dezvoltate. Asocierea pentru producție, procesare, marketing și comercializare, sau cel puțin pentru una din aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor și poate modifica structura ecosistemului agriculturii teritoriului.

Fondul funciar al comunei Vârfuri pe categorii de folosință se prezenta, în anul 2014, astfel:

Suprafață agricolă Arabil, ha 74
Pășuni, ha 411
Fânețe, ha 626
Livezi, ha 167
TOTAL suprafață agricolă, ha 1278
Suprafață neagricolă Păduri și altă vegetație forestieră, ha 784
Ocupată cu ape, bălți, ha 9
Ocupată cu construcții, ha 92
Căi de comunicație, ha 34
Terenuri degradate și neproductive, ha 9
Total suprafață neagricolă, ha 928
TOTAL 2206

Principala activitate agricolă este creșterea animalelor. Conform datelor înscrise în registrul agricol al primăriei Vârfuri, la sfârșitul anului 2020 se înregistrau următoarele efective de animale: bovine 258, porcine 300, ovine 643, păsări 6.500. Se valorifică în special laptele și, într-o mai mica măsură, carnea. Suprafețele arabile sunt cultivate în principal cu legume, cartofi și porumb. Se cultivă și pomi fructiferi, în special meri și pruni, dar există un potențial deosebit și pentru arbuști fructiferi, mai ales zmeurul și murul si afinul.

Valorificarea produselor agricole se face în cea mai mare parte prin autoconsum în gospodărie, cu prietenii/cunoștințele în localitate sau cu ”orășenii” care au case de vacanță în zonă. Foarte rar fermierii merg cu produsele la piață în Moreni sau Pucioasa.

Contact

Adresa : comuna Varfuri, sat Suvita, nr. 137

Telefon: 0245233102;

Fax: 0245233063;

Info

Comuna Vârfuri este situată în regiunea deluroasă a Munteniei, cuprinsă la întretăierea coordonatelor geografice de 45o15” – latitudine nordică şi 25o30” – longitudine estică, având o altitudine ce variază de la 410 m - Valea Stârcului şi 731 m dealul Fusarul, deasupra nivelului mării şi ocupând o suprafaţă de 25 Km2.

Zone vecine

Se învecinează la est cu comuna Vişineşti prin culmea dealului „Prăvăciorul”, la vest cu satul Diaconeşti – oraş Pucioasa prin muchia dealului Ulmetul, la sud cu comuna Valea-Lungă despărţită prin Valea Stârcului, dealurile Prigorile, Tigerului şi Corboaica, iar la nord cu comuna Bezdead pe culmea dealurilor Cojoiu, Fusaru şi Miercanu.