Educatie si cultura

Patrimoniul arhitectural și cultural

    

Ca monumente etnografice, în comuna Vârfuri se remarcă arhitectura tradițională, specifică zonei pomicole cu locuințe cu una sau două încăperi, situate pe soclu înalt, decorate cu motive geometrice, avimorfe și fitomorfe realizate prin tehnica traforului.

Monumente de arhitectură în comuna Vârfuri:

 • Prima biserică din satul Vârfuri – Hramul ”Buna Vestire”- ”s-a fondat din temelie la 1862”;
 • A doua biserică din Vârfuri s-a zidit din temelie între 1907-1911 ”cu ajutorul obștei locuitorilor din comună prin stăruința și ajutorul preotului paroh Iconom Stavrofor Constantin Vârfureanu”. Era construită din piatră cioplită.

În decursul anilor precedenți a luat naștere în comuna Vârfuri, într-o casă privată, muzeul sătesc ”Casa părintească”, situată în satul Cârlănești, la nr. 3. În acest muzeu se găsesc piese și obiecte cu o vechime cuprinsă între 20 și 180 de ani.

Căminul cultural și evenimente conexe

Cultura reprezintă un domeniu prioritar în sistemul de organizare a vieții social-economice. La nivel local comuna Vârfuri beneficiază de un cămin cultural construit prin programul de dezvoltare rurală PNDR – Măsura 322. De asemenea, locuitorii comunei Vârfuri au un lăcaș de cult pentru regenerarea mediului spiritual și valorificării acestuia.

Căminul cultural este locul unde se desfășoară diverse serbări școlare, spectacole ale copiilor de la școală, ale unor trupe de circ ambulant, ședințe, dar există și posibilitatea închirierii pentru nunți, botezuri și alte evenimente private. Există mai mulți factori care explică declinul căminului cultural ca instituție: tehnici ( lipsa de atractivitate a acestuia), finanțarea redusă a activităților culturale și, implicit, numărul scăzut de evenimente culturale care să-i atragă pe copii, adolescenți și tineri sau lipsa unui grup de oameni din comună activi din punct de vedere socio-cultural care să se implice în organizarea constantă a unor spectacole sau întruniri cu tinerii. Dar un factor important este și orientarea populației active către mediul urban.

Succesul manifestărilor culturale din comuna Vârfuri depinde de o serie de factori, menționați mai jos după importanța lor:

 • existența unui manager cultural cu viziune, inițiativă și pregătire;
 • existența unei echipe de implementare a proiectelor culturale la nivel de comună;
 • o relație strânsă între căminul cultural, bibliotecă, școală, biserică, primărie și membrii comunității;
 • infrastructură (în primul rând un cămin cultural modernizat pentru existența unor condiții propice de desfășurare a evenimentelor, conectare la internet, calculatoare);
 • accesul la resurse financiare externe sau susținerea activității căminului de către administrația locală.

Biblioteca publică

Comuna Vârfuri deține o bibliotecă care funcționează în incinta căminului cultural.. Activitatea bibliotecii se desfășoară în planul împrumutului de carte și al popularizării cărții și  organizează mici simpozioane, seri de poezie, medalioane literare. În viziunea Uniunii Europene, biblioteca trebuie să fie o instituție activă și eficientă în care oamenii au ușor acces. Printre atribuțiile unei biblioteci se numără:

 • să fie un refugiu pentru colectivitate;
 • să organizeze evenimente și servicii culturale;
 • să ofere acces la cultură și la universul informațional;
 • să ofere informații cu privire la colecții și documente pentru întreaga populație;
 • să dețină un serviciu de informare;
 • să îndrume utilizatorii în procesul independent de documentare;
 • să prelucreze informațiile locale;
 • să fie forum de dezbatere pentru activitățile civice.

La nivel general, activitatea bibliotecii nu excede atribuția de împrumut a cărților, îndrumare a elevilor și organizare a unor evenimente conexe calendarului academic.

Infrastructura educațională și socială

Educația

Educația reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile. Dezvoltarea capitalului uman si creșterea competitivității prin formare inițială și continuă, pentru o piață a muncii flexibilă și globalizată, reprezintă obiectivele majore ale dezvoltării fiecărei națiuni.

După cum indică numeroase rapoarte, performanțele actuale ale sistemului de învățământ din România sunt nesatisfăcătoare, atât după standardele naționale cât și cele internaționale. Îmbunătățirea sistemului de educație duce la reducerea ratei șomajului și a riscului de sărăcie, precum și la îmbunătățirea nivelului de trai și a speranței de viată.

Anul 1838 este anul de generalizare și pătrundere a învățământului școlar la sate. Învățătorii trebuiau să știe cele patru operațiuni aritmetice cu numere simple, să citească bine și să cunoască scrierea caligrafică.

La început, școala a funcționat în ”casa sfatului”, până ce s-a construit o clădire proprie, cu o singură încăpere, în satul Vârfuri, centrul comunei de atunci. Al doile local de școală a fost construit din bârne, în 1884, pe locul unde este astăzi monumentul eroilor. Această școală a funcționat până în 1911, când s-a construit actualul local, compus din două săli de clasă și o cancelarie.

În anul 1947, prin înființarea ciclului II (compus din clasele V-VII), s-au mai adăugat două săli de clasă noi, construite cu sprijinul sătenilor, iar în 1961 s-au mai construit încă trei săli de clasă, făcând Școala Vârfuri Centru să dețină 7 săli de clasă, două coridoare, o cancelarie mare, un cabinet al directorului, toate realizate din contribuția substanțială a sătenilor.

Școala din Ulmetu a fost înființată în 1908, până atunci cei câțiva copii care erau dați să învețe carte mergeau la școala din centru sau la Diaconești. A funcționat în patru case particulare până în 1925, când a fost construit primul local de școală. Până în 1965 școala a funcționat, însă datorită numărului mic de elevi care o frecventau s-a decis desființarea acesteia.

Școala din Cojoiu a luat ființă în anul 1919, funcționând în casa fiului primarului de la acea vreme. Până in anul 1936, la această școală a funcționat numai cu un învățător, deși numărul copiilor crescuse la aproape 70. Abia după ce a fost înființat al doile post, iar pe parcurs până la desființare, în această școală au funcționat 33 de cadre didactice, multe din alte localități.

Școala din Cârlănești a luat ființă în anul 1920 și a funcționat tot în case particulare, până în anul 1928, când a fost terminată construcția unui local din bârne destinat special, cu o singură clasă și cancelarie.din cauza alunecărilor de teren frecvente de-a lungul anilor, aceasta a fost desființată.

În prezent infrastructura de învățământ cuprinde o școală cu clasele I-VIII și trei grădinițe.

Populația școlară pe nivel de educație:

An școlar Total populație școlară Copii înscriși în grădinițe Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial
2016 215 60 155
2017 213 47 166
2018 204 41 163
2019 198 36 162

Sursa: http://statistici.insse.ro

Se observă o ușoară scădere a numărului de elevi înscriși în structura școlară a comunei Vârfuri, ceea ce poate fi interpretat ca un lucru negativ.

Contact

Adresa : comuna Varfuri, sat Suvita, nr. 137

Telefon: 0245233102;

Fax: 0245233063;

Info

Comuna Vârfuri este situată în regiunea deluroasă a Munteniei, cuprinsă la întretăierea coordonatelor geografice de 45o15” – latitudine nordică şi 25o30” – longitudine estică, având o altitudine ce variază de la 410 m - Valea Stârcului şi 731 m dealul Fusarul, deasupra nivelului mării şi ocupând o suprafaţă de 25 Km2.

Zone vecine

Se învecinează la est cu comuna Vişineşti prin culmea dealului „Prăvăciorul”, la vest cu satul Diaconeşti – oraş Pucioasa prin muchia dealului Ulmetul, la sud cu comuna Valea-Lungă despărţită prin Valea Stârcului, dealurile Prigorile, Tigerului şi Corboaica, iar la nord cu comuna Bezdead pe culmea dealurilor Cojoiu, Fusaru şi Miercanu.